Trang chủ Trang chủ Giới thiệu Liên hệ

   Địa chỉ: 386 đường 3 tháng 4, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa Điện thoại: (058) 3509108 - 3956858   
  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
  DANH HIỆU
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO
  KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP
NGÀY 02/06/2014
 CÁC WEBSITE LIÊN KẾT
   SỐ NGƯỜI ĐANG ONLINE

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  THỂ  DỤC THỂ  THAO
  ẢNH TỪ VỆ TINH
   HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG


Sinh hoạt chủ điểm 20/11
năm học 2009 - 2010


Chuyến đi cứu trợ
năm học 2009 - 2010


Sinh hoạt ngoại khóa


Hội thi


Sinh hoạt trại 26-3


Sinh hoạt đầu tuần

 
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Chuyên mục: Tư Liệu  
Ngày đưa tin: 22/08/2010    

Phần thứ ba :QUI CHẾ CHUYÊN MÔN
      1. ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN

 

I.                        HỒ  SƠ, SỔ SÁCH CÁ NHÂN

1.                  KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TRÊN LỚP( GIÁO ÁN)

·                     Về hình thức : Thống nhất theo mẫu đã được Sở GD-ĐT thẩm định

·                     Về nội dung  : Phải có đủ các đề mục sau:

o                                            ngày, tháng, năm  soạn hoặc bổ sung

o                                            mục tiêu cần đạt về kiến thức, về kĩ năng, về giáo dục….

o                                            phương tiện, thiết bị dạy học

o                                            phương pháp dạy- học

o                                            trọng tâm của bài học, những điểm mới và khó cần lưu ý

o                                            hoạt động của thầy, của trò thể hiện qua hệ thống câu hỏi gợi mở, dẫn dắt..

o                                            nội dung kiến thức cần ghi nhớ

o                                            câu hỏi, bài tập củng cố, bài tập về nhà..

o                                            ngoài ra còn có một số các đề mục khác tuỳ theo đặc trưng bộ môn có qui định riêng như môn thể dục…thì phải theo đúng như hướng dẫn.

·                     Về loại giáo án : Phải có đủ tất cả các loại giáo án theo qui định gồm : Giáo án dạy bài mới,giáo án bài tập từ 15 phút trở lên, giáo án thực hành; thí nghiệm,giáo án kiểm tra từ 15 phút trở lên, giáo án trả bài viết từ 1 tiết trở lên ( môn văn), giáo án sinh hoạt tập thể ( đối với giáo viên chủ nhiệm )… nói chung ,có lên lớp, có yêu cầu giáo dục là phải có giáo án.

·                     Về thời gian : Giáo án phải được soạn trước khi lên lớp.

·                     Về tính thẩm mĩ, tính khoa học, tính pháp lí:  Phải sạch, đẹp, rõ ràng, chính xác tuyệt đối về nội dung kiến thức, không có lỗi chính tả đến mức làm sai lệch ý, phải đảm bảo đúng qui định về kỹ thuật trình bày văn bản lưu hành trong cơ quan;đơn vị hành chính sự nghiệp của Bộ Nội vụ

·                     Về sự thuận lợi trong sử dụng và kiểm tra : Phải đóng thành tập sao cho quá trình sử dụng hoặc nộp cho cấp trên kiểm tra, đảm bảo sắp xếp theo đúng trình tự,không bị rơi mất…

2.                  SỔ DỰ GIỜ.

·                     Thống nhất dùng mẫu của Bộ GD-ĐT ban hành ( phiếu dự kiến dự giờ là công cụ chi tiết hoá quá trình theo dõi, đánh giá dùng kèm theo khi dự giờ), các phiếu dự giờ phải đóng thành tập có đủ số phiếu theo qui định và sắp xếp theo trình tự thời gian.

·                     Phải có đủ các loại phiếu dự giờ theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy- học gồm: Phiếu dự giờ theo chuyên đề, dự giờ đánh giá giáo viên, dự giờ thao giảng…

3.                  SỔ CÔNG TÁC

·                     Sổ phải được chia thành nhiều phần, mỗi phần dành riêng để ghi chép một loại nội dung gồm :  Nội dung của các cuộc họp, nội dung về quá trình tìm hiểu học sinh lớp phụ trách và các biện pháp giúp đỡ học sinh yếu kém, các nội dung về tìm hiểu môi trường giáo dục ảnh hưởng đến học sinh, các nội dung về sáng kiến; kinh nghiệm rút ra qua quá trình đứng lớp, v.v… nói chung ,sổ công tác phải được xem là công cụ ghi chép lại toàn bộ quá trình tác nghiệp nhằm giúp giáo viên có đủ tư liệu phục vụ cho quá trình dạy- học, giáo dục và là nguồn minh chứng quan trọng cho việc đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên bắt đầu áp dụng từ năm học 2011-2012.

4.                  SỔ ĐIỂM CÁ NHÂN.

       Thống nhất qui định hiện hành: Hàng ngày, giáo viên dùng bảng điểm điện tử khi     lên lớp, với các yêu cầu sau : Điểm số phải rõ ràng, không dùng các kí hiệu riêng, phải có họ tên giáo viên, bộ môn, lớp, sắp xếp theo trình tự lớp nhỏ đến lớp lớn, đóng thành tập, xuất trình khi có yêu cầu kiểm tra.

Vào những thời điểm qui định theo thông báo, phải ghi đúng và đủ vào sổ  điểm chính chứ không dùng để thay thế

5 .KẾ  HOẠCH GIẢNG DẠY THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH.

MỖI GIÁO VIÊN PHẢI XÂY DỰNG CHO MÌNH MỘT KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY theo phân phối chương trình, theo khung thời gian năm học mà Bộ qui định, với đầy đủ các phần sau ( chứ không phải liệt kê bài dạy theo phân phối)

-Phần phân tích tình hình các lớp phụ trách càng chi tiết càng tốt, sao cho bản thân giáo viên nắm được những thông tin về đối tượng học sinh, để từ đó đề ra phương pháp dạy- học; giáo dục phù hợp, theo hướng đổi mới phương pháp, đạt hiệu quả cao nhất.

-Phần nhiệm vụ và các giải pháp khả thi, giúp giáo viên  áp dụng linh hoạt trong quá trình đứng lớp, trong đó có chú trọng biện pháp giúp đỡ học sinh diện yếu kém.

-Phần  tích hợp các chủ đề giáo dục cụ thể ở những bài có nội dung thích hợp.

- Phần  đánh giá rút kinh nghiệm sau một học kì, một năm học về mọi mặt.

6. PHIẾU BÁO GIẢNG.

Bắt  đầu từ năm học 2011 - 2012, sẽ dùng mẫu mới có cải tiến, yêu cầu ghi đúng và đủ theo thời hạn qui định. 

         II.        HỒ  SƠ, SỔ SÁCH CHUNG.

                                  1.        SỔ GHI ĐẦU BÀI.

Thực hiện theo đúng hướng dẫn , với các yêu cầu cụ thể sau :

-Ghi đúng và đủ các đề mục một cách rõ ràng,sạch, đẹp, chính xác

-Đối với các môn học trái buổi như Thể dục, GDQP…  ghi ở trang riêng do nhóm thể dục thiết kế  dán kèm theo ở cuối sổ.

- Phần tổng kết cuối tuần của Giáo viên chủ nhiệm phải đầy đủ các yêu cầu về đánh giá kết quả hoạt động của lớp, về tiến độ thực hiện chương trình của các giáo viên bộ môn, về những tồn tại và cách giải quyết…( nếu phần dành cho tổng kết không đủ chỗ ghi, phải làm thêm phiếu khác dán kèm theo)

- Phải có  danh sách các giáo viên bộ môn, danh sách học sinh theo sơ đồ chỗ ngồi dán ở mặt trong trang bìa ,có họ và tên GVCN.

- Những ngày nghỉ học, phải ghi rõ nghỉ vì lí  do gì,những tiết học nào bị mất,những tiết dạy thay… v.v…

                2. SỔ GỌI TÊN, GHI ĐIỂM

Thực hiện theo đúng hướng dẫn, nhưng lưu ý :

·     Chữ số phải rõ ràng, nhất là chữ số 1 phải ghi là 01, số 10 phải ghi 10,0.

Các chữ  số lấy đến số thập phân phải ghi đủ số đặc biệt  là số nguyên, vd: 5.0

·     Trường hợp miễn học môn thể dục đúng qui định, phải ghi rõ miễn học ở các ô ghi điểm tương ứng.

·     Phần tổng kết,đánh giá xếp loại cuối học kì, cuối năm, GVCN phải ghi đúng và đủ tất cả các ô, các cột mục, yêu cầu ghi họ tên thì phải ghi cho đầy đủ.

·     Hạn chế đến mức tối đa các lỗi sai sót, nếu sai sót từ 10 lỗi trở lên ( ở1 trang )phải thay mới, ai làm sai người đó chịu trách nhiệm, nhưng GVCN và thư ký văn phòng phải có trách nhiệm kiểm tra, nhắc nhỡ.

·     Sổ luôn để ở văn phòng, tuyệt đối không được mang đi nơi khác, trừ trường hợp đặc biệt,phải được sự đồng ý của Ban Giám hiệu

                3.  HỌC BẠ HỌC SINH.

      Thực hiện đúng hướng dẫn, có bổ sung các yêu cầu sau:

       - Chữ số phải rõ như ghi sổ gọi tên, ghi điểm.

       - Phần lý lịch học sinh phải ghi đúng và đủ tất cả các thông tin theo khai sinh hợp lệ,      chữ viết phải rõ và đẹp ,

       - Ngày tháng ở các trang tương ứng phải đủ  và đúng theo thời gian thực hiện .

       - Phần đóng dấu trường tròn là trách nhiệm của thư ký văn phòng, GVCN chỉ đóng các loại dấu sau: được lên hay ở lại lớp, đồng ý với nhận xét của GVCN,dấu trường hình chữ nhật, tên của thành viên Ban Giám hiệu (nếu được uỷ quyền).

       - Việc giao nhận, nộp , hoàn chỉnh các phần …  thực hiện theo thông báo của BGH.

* Do đặc thù của tiến trình thực hiện, nên những trường hợp học bạ có  sai sót mà đến năm học sau mới phát hiện, thì  các cá nhân liên quan sẽ  phải chịu trách nhiệm và  tính trừ điểm thi đua theo mức  điểm qui định  của năm học mới, bộ phận văn phòng có trách nhiệm tổng hợp, thông báo danh sách  để các tổ chuyên môn có cơ sở bình xét.

                4. SỔ CHỦ NHIỆM.

         Thực hiện như hướng dẫn, và lưu ý đầu năm học mới, GVCN lớp cũ phải bàn giao cho GVCN mới,để làm tư liệu nắm tình hình học sinh.

       III.        HỒ SƠ,SỔ SÁCH ĐẶC THÙ.

Đối với một số môn học đặc thù như Nghề phổ thông, sinh hoạt thanh niên (nếu có) … thì thực hiện theo hướng dẫn riêng, các giáo viên phụ trách các môn học này sẽ phải thực hiện đúng và đủ các yêu cầu hướng dẫn riêng biệt đó. 

IV.HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

1.  Đảm bảo dạy đúng và đủ theo phân phối chương trình, theo khung kế hoạch năm học 37 tuần, không tự ý cắt xén, trong trường hợp cần giảm tải ở những nội dung khó đối với học sinh bán công, phải bàn bạc thống nhất ở Tổ, Nhóm chuyên môn, mất tiết phải dạy bù .

2.  Đảm bảo dạy theo đúng chuẩn kiến thức,kĩ năng mà Bộ GD-ĐT đã ban hành.

3.  Dạy học theo tinh thần đổi mới ở tất cả các khâu : hình thức dạy- học, hình thức kiểm tra đánh giá…

4.  Thực hiện đúng quichế kiểm tra,chấm bài,trả bài kịp thời hạn(bài15phút :trong tuần ,bài 1 tiết sau 1 tuần, bài kiểm tra học kì theo qui định riêng)

5.  Đảm bảo dạy- học theo hướng phân hoá, phù hợp đối tượng, phù hợp chủ đề.

6.  Tận dụng tối đa 45 phút của tiết học, không được lãng phí thời gian, không làm việc khác trái với qui chế.

7.  Dạy –học theo đúng phương châm thân thiện, tạo điều kiện cho học sinh tích cực hoạt động, có chú ý cải thiện điểm cho học sinh.

8.  Sẵn sàng tham gia dạy các lớp phổ cập, các lớp bồi dưỡng học sinh yếu kém, tham gia các hoạt động giáo dục khác khi được phân công….

9.  Sẵn sàng lắng nghe ý kiến đóng góp xây dựng của đồng nghiệp, của GVCN…

10.  Luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ, năng lực, phấn đấu trở thành giáo viên giỏi

11.  Tham gia đầy đủ sinh hoạt chuyên môn, phát huy vai trò năng động, tích cực tự giác..

12.  Tích cực sử dụng các thiết bị, đồ dùng dạy học một cách có hiệu quả

13.  Đối với các giáo viên có dạy thêm, phải chấp hành đúng các qui định về dạy thêm- học thêm của Bộ, của Sở GD-ĐT.

14.  Tích cực sưu tầm tư liệu phục vụ giảng dạy và kiểm tra,đánh giá đóng góp phần vào ngân hàng tư liệu của Tổ nhóm chuyên môn.

 

                       B.  ĐỐI VỚI TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN

I. VAI TRÒ CỦA TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN.

Mỗi tổ, nhóm chuyên môn là một đơn vị chức năng giáo dục của nhà trường, cụ thể:

1.  Thông qua sinh hoạt chuyên môn, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng giáo viện, giúp giáo viên biết rõ, nắm vững mà nói và làm cho đúng quan điểm, không làm sai, không nói trái với qui định.

2.  Thông qua sinh hoạt chuyên môn, cụ thể hoá các chủ trương ,kế hoạch công tác của trường, giúp giáo viên biết rõ nhiệm vụ và yêu cầu thực thi nhiệm vụ của bản thân.

3.  Tập hợp những tác động tối ưu của quá trình thực hiện mục tiêu giáo dục bao gồm sự tham gia cộng tác, sự phối hợp hỗ trợ, sự đóng góp ý kiến phản hồi….

II. SINH HOẠT TỔ, NHÓM CHUYÊN MÔN.

Sinh hoạt  định kì theo qui định 2 tuần 1 lần, tập trung chủ  yếu vào việc thực hiện qui chế chuyên môn, có thể hiện đầy đủ trên sổ sách của tổ, của cá nhân tổ viên

III.HỒ  SƠ, SỔ SÁCH.

Tổ, nhóm chuyên môn phải có sổ sinh hoạt, trong đó ghi đầy đủ,súc tích các mặt hoạt động của tổ,nhóm nhất là các nội dung bàn về đổi mới phương pháp phải thể hiện rõ và chi tiết vì đây là tiêu chí hàng đầu .Ngoài ra ,tuỳ theo yêu cầu có thể có thêm loại sổ khác .

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN.

Tổ, nhóm chuyên môn hoạt động theo định hướng sau:

Tổ  trưởng, nhóm trưởng trực tiếp điều hành, quản lí hồ sơ, sổ sách, xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng thực hiện kế hoạch, kiểm tra,đánh giá việc thực hiện kế họach, xây dựng qui chế sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn, thay mặt tổ;nhóm đề xuất ý kiến …

V KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG.

Hoạt  động của tổ;nhóm chuyên môn sẽ do Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn kiểm tra, đánh giá  bằng hai hình thức :

1.  Trực tiếp tham gia sinh hoạt với tổ; nhóm để có những nhìn nhận trực tiếp, trao đổi trực tiếp về vai trò của tổ trưởng, về nội dung ,chất lượng sinh hoạt…

2.  Gián tiếp thông qua kiểm tra các loại hồ sơ sổ sách của tổ; nhóm, hoặc thông qua dự giờ các giáo viên trong tổ; nhóm, hoặc thông qua các kênh phản hồi từ học sinh, từ cha mẹ học sinh, từ các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường

 

 

 


Các tin khác :
 
   TƯ LIỆU HOẠT ĐỘNG
 
 
 
   TƯ LIỆU HÌNH ẢNH


Hội trại chào mừng
ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11


Tổng hợp các cổng tiểu trại
(trong hội trại 20.11.2011)


Tuyên truyền và giáo dục
phòng, chống ma tuý


Hội nghị Công nhân viên chức
năm học 2011 - 2012


Vui tết Trung thu
năm 2011


Đại hội chi Đoàn giáo viên


Giao lưu bóng đá
của đoàn viên giáo viên


Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo
Việt Nam 20.11


Hội thi ứng xử
tình huống Sư phạm


Tham quan
Viện Hải Dương Học


Khối 12 học quốc phòng

 
Giáo dục thể chất

 
Bản quyền thuộc
Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Khánh Hòa
Trường THPT Trần Hưng Đạo
Địa chỉ: 386 đường 3 tháng 4 - P. Cam Linh - TP. Cam Ranh - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3509108 - 3956858
Phát triển bởi PSC