Chung kết văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (năm học 2019 - 2020)