Khuôn viên trường THPT Trần Hưng Đạo (5/2020)

Ngôi trường rợp màu xanh.