Thi cắm hoa chào mừng Ngày nhà giáo VIệt Nam 20/11 (năm học 2019 - 2020)