Thi cắm hoa chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 (năm học 2018 - 2019)